Βασικό Στελεχιακό Δυναμικό

Αθανάσιος Χ. Χατζηλίας

Δικηγόρος

τηλ.: 2310 519506
e-mail: chatzilias@chatzilias.gr

Ασημίνα Ε. Φιλιοπούλου

Δικηγόρος

τηλ.: 2310 519392
e-mail: filiopoulou@chatzilias.gr

Αναστασία Γ. Αγαπητού

Δικηγόρος

τηλ.: 2310 519506
e-mail: agapitou@chatzilias.gr

Ελευθερία Ν. Τσέγα

Δικηγόρος

τηλ.: 2310 519506
e-mail: tsega@chatzilias.gr