Καλώς Ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου μας.

Μάθετε για μας

 • Το Δικηγορικό Γραφείο
  Αθανασίου Χατζηλία και
  Συνεργατών ιδρύθηκε
  στη Θεσσαλονίκη
  το έτος 1989.

Οι υπηρεσίες μας

Τομείς ενασχόλησής μας είναι:

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο

Συνεργάτες

Το γραφείο μας απαρτίζεται από δικηγόρους  με πολυετή εμπειρία  και εξειδίκευση στους τομείς δικαίου 

Παράλληλα έχουμε την ευχέρεια
και τη δυνατότητα συνέργειας
και συνεργασίας με άλλα δικηγορικά
γραφεία ή εταιρίες, εφόσον τούτο
κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση.