Καλώς Ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου μας.

Μάθετε για μας

 • Το Δικηγορικό Γραφείο
  Αθανασίου Χατζηλία και
  Συνεργατών ιδρύθηκε
  στη Θεσσαλονίκη
  το έτος 1989.

Οι υπηρεσίες μας

Τομείς ενασχόλησής μας είναι:

 • Ποινικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Αστικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο

Συνεργάτες

Το γραφείο μας απαρτίζεται από δικηγόρους με σοβαρή και εξειδικευμένη εμπειρία.

Παράλληλα έχουμε την ευχέρεια
και τη δυνατότητα συνέργειας
και συνεργασίας με άλλα δικηγορικά
γραφεία ή εταιρίες, εφόσον τούτο
κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση.