ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθανάσιος Χ. Χατζηλίας

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Ιδρυτής του Δικηγορικού Γραφείου «Αθανάσιος Χ. Χατζηλίας και Συνεργάτες».
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μετεκπαιδευμένος στο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στις Διαπραγματεύσεις.
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1989 και από το 2004 δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
Διαθέτει μακρά δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα υποθέσεων, με πελάτες τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό.
 
Τομείς εξειδίκευσης: 

- Ποινικό Δίκαιο (ιδιαίτερη ενασχόληση με Ιατρικό Δίκαιο, με εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα, τις υπηρεσίες, τις σωματικές βλάβες, την προσωπική ελευθερία, την τιμή και την υπόληψη, την ιδιοκτησία, την περιουσία και το οικονομικό έγκλημα)

 - Αστικό Δίκαιο (ιδιαίτερη ενασχόληση με Ιατρικό Δίκαιο, προσβολή προσωπικότητας, πώληση και σύμβαση έργου, αστικές συμβάσεις, αστική και επαγγελματική μίσθωση, αξιώσεις από αδικοπραξία, καταδολιευτικές συμβάσεις και συναφείς αξιώσεις, αντικείμενα κληρονομικού δικαίου)
 
Ξένες γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά.